Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý:

- Linh Thông là xã nằm ở phía Bắc của huyện Định Hóa, cách trung  tâm huyện 17 km.Với tổng diện tích tự nhiên là 2.916,97 ha.
- Xã Linh Thông có trục đường Liên xã  đi qua các Quy Kỳ - Linh Thông - Lam vỹ  tạo điều kiện cho việc sinh hoạt đi lại, lưu thông hàng hóa dễ dàng.

2. Địa giới hành chính:

Xã được chia thành 18 Chi bộ Đảng và 13 thôn bản.Trên địabàn xã có, 03 trườnghọc, 01 trạm y tế xã.

3. Dâncư:

Tính đến thời điểm 31/12/2015 tổng số dân trên địa bàn xã là 3.084 khẩu, 719 hộ tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 90% trên toàn xã, gồm 7 dân tộc anh em chung sống như: Kinh, Tày, Mông, San chí, Nùng, Dao, Mường. Tỷ lệ hộ nghèo 41,02%  hộ cận nghèo là 28,8%. Nhân dân sinh sống chủ yếu là sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 95%. Nhân dân các dân tộc trong toàn xã đã tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh mà nghị quyết đại hội Đảng và nghị quyết HĐND xã đề ra.

4. Văn hóa – Xã hội:

- Triển khai thực hiện tốt các văn bản quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước: Tết nguyên Đán, thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2, ngày giải phóng miền nam 30-4, Quốc tế lao động 1-5, kỷ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 7-5.
- Triển khai thực hiện phong trào “ TDĐKXDĐSVH”: công nhận gia đình văn hóa năm 2015 là 583/719 hộ đăng ký = 81,08%
+ Thôn văn hóa 08/13 thôn= 61,5%
+ Khu dân cư tiên tiến: 08/13 thôn
+ Trưởng thôn giỏi: 03/13 thôn = 23,07%
+ Cơ quan văn hóa 5/5 = 100%
Năm 2016, 900/948 hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 94,93%, 14/14 làng đăng ký hiệu làng văn hóa năm 2016 chiếm tỷ lệ 100%, 4/4 cơ quan đăng ký danh hiệu cơ quan văn hóa đạt 100%.
Số di tích lịch sử trên địa bàn hiện có 02 điểm di tích trong đó:
+ Xưởng bào chế thuốc nam.
+  Lán của Đồng chí Chu Huy Mân.
 Về công tác gia đình: kiện toàn Ban chỉ đạo công tác gia đình, quy chế hoạt động và quy chế làm việc của ban chỉ đạo công tác gia đình, Kế hoạch hoạt động công tác Gia đình năm 2016.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6488

Tổng truy cập: 713662